Získajte nezáväznú ponuku
na unikátnu investičnú
príležitosť s úrokom 4,5 % p.a.
alebo

Prečo investovať do dlhopisov?

Dlhopisy sú rozumným kompromisom medzi investíciami do akcií a bankovými vkladmi.

  • Vyšší výnos ako z termínovaných vkladov
  • Istota vyplatenia vopred dohodnutých výnosov
  • Pravidelný a istý výnos
  • Možnosť rýchleho odpredaja dlhopisov v prípade potreby hotovosti
  • Bez vplyvu vysokých výkyvov kurzov

Vy máte víziu. My ponúkame príležitosť. Spolu sme úspech.

O spoločnosti EUROVEA, a.s.

Spoločnosť EUROVEA, a. s., ako emitent dlhopisov, vlastní a spravuje obchodný a kancelársky komplex EUROVEA. Komplex v súčasnosti zahŕňa 58 000 m2 obchodných plôch, 24 500 m2 kancelárskych plôch a 5-hviezdičkový hotel Sheraton.

Obchodné priestory EUROVEA sú dlhodobo prenajímané renomovaným spoločnostiam a značkám zo sektora maloobchodu či finančných služieb. V marci roku 2016 predstavovala obsadenosť obchodných priestorov 96 %, s dlhodobými zmluvami a s priemernou exspiráciou 4,3 roka.

V komplexe sa tiež nachádzajú lukratívne kancelárske priestory s najvyšším štandardom. Tu je registrovaná obsadenosť 75 %, pri priemernej exspirácii nájomných zmlúv 4,7 roka.

O dlhopisoch EUROVEA

Spoločnosť EUROVEA, a. s., vydáva podriadený dlhopis splatný v roku 2022,
s ročným kupónovým výnosom 4,5 %. Celkový objem emisie predstavuje 100 mil. EUR,
menovitá hodnota dlhopisu je 1 000 EUR. Investícia je možná už od 10 000 EUR.

Získajte nezáväznú ponuku
na unikátnu investičnú
príležitosť s úrokom 4,5 % p.a.
alebo